Předměty činnosti a oprávnění

Areál firmy v Nučicích

Předmět činnosti společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku je:

Na všechny uvedené činnosti vlastní společnost potřebné koncesní listiny, živnostenská oprávnění, potvrzení odborné způsobilosti vedoucích pracovníků a další dokumenty potřebné k zajištění předmětu činnosti.

Seznam technického vybavení společnosti je uveden v přehledech technického vybavení.

Sídlo společnosti je ve vlastním areálu v Nučicích u Prahy.
Dále společnost vlastní rekreační zařízení v Kokořínském údolí.

Firma vlastní veškerá osvědčení a oprávnění potřebná pro uvedené činnosti.