O firmě

Každý rok jak pro veřejný, tak pro privátní sektor vrtáme desítky kilometrů vrtů pro tepelná čerpadla, realizujeme mnoho studní a zhotovíme množství inženýrsko-geologických  a průzkumných vrtů. Vrty osazujeme certifikovanými materiály - geotermálními sondami, definitivní studniční výstrojí, šachtami a souvisejícími rozvody. Provádíme komplexní realizace včetně projekčních a legislativních procesů a souvisejících činností jako jsou zemní práce, betonové nebo plastové šachty, ponorná čerpadla, horizontální vedení, ad. Spolupracujeme s řadou významných společností navazujících na naše práce.

Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb, samozřejmostí je zdokonalování a rozšiřování poskytovaných služeb v oblasti geologie a  hydrogeologie, realizace studní, vrtů pro tepelná čerpadla, inženýrských vrtů. Spolupracujeme na vytváření legislativního rámce s ostatními subjekty v ČR, poskytujeme odborné konzultace a školení v našich prostorách a v konferenčních sálech. Za tímto účelem je společnost vybavena nejmodernější dostupnou technikou, používá kvalitní materiály a zajišťuje procesy pomocí zkušených a kvalifikovaných pracovníků.

Historie firmy

Společnost Stavební geologie - Geosan, s.r.o. vznikla transformací hydrogeologického závodu podniku Stavební geologie s.p. (od roku 1951), jedné z předních organizací bývalého Československa, specializovaných v inženýrské geologii a hydrogeologii. Po privatizaci v roce 1991 společnost pokračovala v provádění vrtných prací v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie, geologického průzkumu, vrtů pro jímání geotermální energie a v ochraně životního prostředí - nápravy starých ekologických škod po celé ČR - práce financované FNM. Od této doby jsme provedli tisíce vrtů v celé ČR a v zahraničí. Tyto vrty dosahovaly hloubek i více stovek metrů, např., v poslední době práce na lokalitách Děčín (510 m) - jímání geotermální vody teploty 37° C za účelem vytápění, Ústí nad Labem (520 m) vyhledání teplé vody (31° C) pro využití v ZOO. Dále např. balneologické práce na lokalitách Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Kyselka u K.V. (minerální vody Mattoni, Magnezia, voda Aquilla) - desítky vrtů o hloubkách do 260 m. Z průzkumných prací např. práce na lokalitách Potůčky - Krušné hory - průzkumné vrty, hydrodynamické zkoušky, orientace jádra a scanování pro český geologický ústav, dále monitoring podzemních vod v ČR pro objednatele ČMHÚ - práce financované fondy EU na více lokalitách, vrty do 700 m hloubky. Realizace průzkumných a sanačních vrtů na lokalitě Kuřívody (I, II a III etapa), hydraulické štěpení vrtů v horninovém prostředí. Další oblastí a činností je sanace znečištěných podzemních vod, a to především ropnými nebo chlorovanými uhlovodíky a čerpání podzemních vod. Tyto práce jsme provedli např. na lokalitách Milovice, letiště Kbely, letiště Čáslav, ad.

Předměty činnosti a oprávnění