Kategorie: Aktuality

Mezinárodní geotermální konference v Praze

21.3.2011 se zástupci společnosti zúčastnili mezinárodní geotermální konference pořádané Asociací pro využití tepelných čerpadel.21.3.2011 se zástupci společnosti zúčastnili mezinárodní geotermální konference pořádané Asociací pro využití tepelných čerpadel.

Konference se konala v Praze na Masarykově koleji, účast byla cca 100 lidí, z toho cca 15 ze zahraničí. V přednáškách zaznělo mnoho zajímavých informací, zejména od zahraničních přednášejících z evropské asociace EHPA.

Z naší firmy vystoupil Mgr. Michal Havlík s přednáškou o zajímavých instalacích primárních okruhů s vrty v Praze. Jeho prezentaci můžete shlédnout zde.

Z příspěvků na konferenci jsme zjistili, že naše znalosti a technologie jsou jistě na obdobné úrovni jako v ostatních evropských zemích, i když jsme zaznamenali existující rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Na závěr několik fotografií z konference

print Formát pro tisk