Zde naleznete článek o matematických modelech šíření tepla v horninách.
Stránky jsou v rekonstrukci