Kategorie: Nabídka služeb

Inženýrská geologie

průzkumy, vrtané studny, čerpací zkoušky, vsakování srážkových a odpadních vod, odvodňování staveb, sanační geologie

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
GEOLOGICKÉ DOZORY NA STAVBÁCH A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
PRŮZKUM Y A MAPOVÁNÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (PRŮZKUMY PODLE ČSN 75 9010)
TECHNICKÉ VRTNÉ A SONDÁŽNÍ PRÁCE
LABORATORNÍ ROZBORY – MECHANIKA ZEMIN A HORNIN


Průzkumy pro stavební činnost

Provádíme komplexní průzkumné práce v oblasti inženýrské geologie od posudkové činnosti přes realizaci až po vyhodnocení a interpretaci průzkumných prací. Projekt průzkumných prací vychází z požadavku zákazníka, složitosti a náročnosti plánované stavby, studia archivních podkladů a terénní prohlídky lokality. Výstupy inženýrsko-geologického průzkumu následně využívají projektanti, kteří navrhují a dimenzují základové konstrukce staveb.

img
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
img
GEOLOGICKÉ DOZORY NA STAVBÁCH A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
img
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
img
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (PRŮZKUMY PODLE ČSN 75 9010)
img
TECHNICKÉ VRTNÉ A SONDÁŽNÍ PRÁCE
Laboratorní rozbory

print Formát pro tisk